Rudnicki, Paweł. 2018. „«Odzyskać edukację» – Pozaformalne działania Edukacyjne Na Rzecz Zmiany W oświacie. Perspektywa Edukacji Antydyskryminacyjnej”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 21 (Specjalny), 55-67. https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/207.