KOWZAN, P. Przyczynek do diagnozy potencjału edukacji dla pokoju w kraju przyfrontowym. Polemika z artykułem Konrada Rejmana „Pedagogika i (nie)istnienie - pokój jako wyzwanie dla edukacji”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, v. 24, n. 2(92), p. 147-163, 30 grudz. 2022.