PEREŚWIET-SOŁTAN, A.; WOJTASIK, B. Life Design w praktyce poradniczej. Narracje klientów. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, v. 21, n. Specjalny, p. 175-187, 31 grudz. 2018.