RUDNICKI, P. „Odzyskać edukację” – pozaformalne działania edukacyjne na rzecz zmiany w oświacie. Perspektywa edukacji antydyskryminacyjnej. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, v. 21, n. Specjalny, p. 55-67, 31 grudz. 2018.