Kowzan, P. (2023). A Review of: Piotr Zamojski (2022). Edukacja jako rzecz publiczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, ss. 426. INSTED: Interdisciplinary Studies in Education & Society, 25(1(93), 129–139. https://doi.org/10.34862/tce/2023/07/18/ta-tk1