Kowzan, P. (2022). Przyczynek do diagnozy potencjału edukacji dla pokoju w kraju przyfrontowym. Polemika z artykułem Konrada Rejmana „Pedagogika i (nie)istnienie - pokój jako wyzwanie dla edukacji”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 24(2(92), 147-163. https://doi.org/10.34862/tce/2022/12/22/zhdh-0g12