Nowicki, T. (2022). Różnica między człowiekiem a zwierzęciem w percepcji dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 24(1(91), 91-111. https://doi.org/10.34862/TCE/2022/07/18/9502-F723