Gawlicz, K. (2022). Action Research with Teachers: Children’s Participation and Educators’ Professional Development. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 24(1(91), 9-33. https://doi.org/10.34862/tce/22/03/22/xckb-rb67