Szpytma, C. (2016). Rola architektury w tworzeniu aktywnego środowiska edukacji. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 19(1(73), 119-136. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/237