Pereświet-Sołtan, A., & Wojtasik, B. (2018). Life Design w praktyce poradniczej. Narracje klientów. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), 175-187. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/227