Rudnicki, P. (2018). „Odzyskać edukację” – pozaformalne działania edukacyjne na rzecz zmiany w oświacie. Perspektywa edukacji antydyskryminacyjnej. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 21(Specjalny), 55-67. Pobrano z https://insted-tce.pl/ojs/index.php/tce/article/view/207