(1)
Kowzan, P. Przyczynek Do Diagnozy potencjału Edukacji Dla Pokoju W Kraju Przyfrontowym. Polemika Z artykułem Konrada Rejmana „Pedagogika I (nie)istnienie - pokój Jako Wyzwanie Dla edukacji”. TCE 2022, 24, 147-163.