(1)
Szpytma, C. Rola Architektury W Tworzeniu Aktywnego środowiska Edukacji. TCE 2016, 19, 119-136.