(1)
Pereświet-Sołtan, A.; Wojtasik, B. Life Design W Praktyce Poradniczej. Narracje klientów. TCE 2018, 21, 175-187.