[1]
Kowzan, P. 2022. Przyczynek do diagnozy potencjału edukacji dla pokoju w kraju przyfrontowym. Polemika z artykułem Konrada Rejmana „Pedagogika i (nie)istnienie - pokój jako wyzwanie dla edukacji”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. 24, 2(92) (grudz. 2022), 147-163. DOI:https://doi.org/10.34862/tce/2022/12/22/zhdh-0g12.