[1]
Szpytma, C. 2016. Rola architektury w tworzeniu aktywnego środowiska edukacji. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. 19, 1(73) (mar. 2016), 119-136.