[1]
Pereświet-Sołtan, A. i Wojtasik, B. 2018. Life Design w praktyce poradniczej. Narracje klientów. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. 21, Specjalny (grudz. 2018), 175-187.