[1]
Rudnicki, P. 2018. „Odzyskać edukację” – pozaformalne działania edukacyjne na rzecz zmiany w oświacie. Perspektywa edukacji antydyskryminacyjnej. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja. 21, Specjalny (grudz. 2018), 55-67.